Dzienniki Ustaw 1980-1988


  

   

    

in English

in Deutsch

Espanol

en francais
   

Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych

 
Powiadamiacz

Jeśli chcesz powiadomić kogoś o tej witrynie wpisz jego adres email

 

 

(Lista aktów prawnych do pobrania w module Download)

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 49

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu dodatkowego w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 marca 1973 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 48

Protokół Dodatkowy w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzony w Genewie dnia 1 marca 1973 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 47

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 46

Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 45

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 44

Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 43

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42

Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 41

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40

Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 44 poz. 354

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U. 1988 nr 32 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 16 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1988 nr 22 poz. 155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132

Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.

Dz.U. 1988 nr 14 poz. 102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.

Dz.U. 1987 nr 4 poz. 24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1987 r. w sprawie przeznaczenia opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego.

Dz.U. 1987 nr 2 poz. 14

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Dz.U. 1987 nr 17 poz. 104

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1987 R. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Dz.U. 1986 nr 6 poz. 33

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U. 1986 nr 48 poz. 243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1986 nr 48 poz. 239

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U. 1986 nr 48 poz. 238

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1986 r. w sprawie opłat drogowych.

Dz.U. 1986 nr 42 poz. 206

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U. 1986 nr 42 poz. 205

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim.

Dz.U. 1986 nr 35 poz. 179

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.

Dz.U. 1986 nr 33 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania.

Dz.U. 1986 nr 30 poz. 151

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.

Dz.U. 1986 nr 27 poz. 133

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie zasad, organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych.

Dz.U. 1986 nr 24 poz. 117

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim.

Dz.U. 1986 nr 10 poz. 59

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania.

Dz.U. 1986 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy.

Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dz.U. 1985 nr 52 poz. 274

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1985 nr 5 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Dz.U. 1985 nr 45 poz. 222

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w jednostkach organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji.

Dz.U. 1985 nr 15 poz. 63

Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie szkolenia osób kierujących tramwajami.

Dz.U. 1985 nr 15 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie dodatkowych znaków i sygnałów dla kierujących tramwajami i trolejbusami.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U. 1985 nr 10 poz. 36

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzonej w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.

Dz.U. 1985 nr 10 poz. 35

Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.

Dz.U. 1984 nr 58 poz. 301

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1984 nr 44 poz. 235

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Dz.U. 1984 nr 23 poz. 115

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1984 r. w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.

Dz.U. 1984 nr 2 poz. 7

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1984 nr 2 poz. 10

Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 stycznia 1984 r. w sprawie określenia wykroczeń, na które pracownicy niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1984 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U. 1984 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Dz.U. 1983 nr 70 poz. 317

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U. 1983 nr 70 poz. 315

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1983 r. w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Dz.U. 1983 nr 68 poz. 303

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

Dz.U. 1983 nr 67 poz. 301

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1983 nr 59 poz. 269

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Dz.U. 1983 nr 50 poz. 224

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.

Dz.U. 1982 nr 13 poz. 106

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1980 nr 20 poz. 75

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

 

 Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2006
Witryna istnieje od stycznia 1999 r.

Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, IE 4+

Webmaster road.pl
Copyright 1999 - 2005  by Krzysztof Błażejowski
zasady korzystania z witryny www.road.pl