Program Drogownictwo 2000


  

   

    

in English

in Deutsch

Espanol

en francais
   

Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych

 
Powiadamiacz

Jeśli chcesz powiadomić kogoś o tej witrynie wpisz jego adres email

 

 

Program dla Windows 9x, do wspomagania pracy projektantów dróg

Program Drogownictwo 2000 - krótki opis możliwości:

- projektowanie łuków poziomych: (klotoida, krzywa Blossa, krzywa koszowa,
łuk kołowy),
- projektowanie łuków pionowych kołowych: projektowanie łuku, dopasowanie
łuku do urządzeń podziemnych,
- inwentaryzacja (odtworzenie parametrów łuku kołowego i klotoidy z pomiarów
w terenie),
- projektowanie parametru krzywych klotoidalnych,
- konwersja miar kątów (stopnie, grady, radiany),
- projektowanie trasy drogowej:
     - punkty terenu,
     - wierzchołki trasy w planie wraz ze sposobem realizacji łukupoziomego,
     - punkty niwelety (załamania wraz z parametrami łuków pionowych),
     - wprowadzanie lub generowanie według ustalonych kryteriów punktów pikietażu trasy,
     - kompletne obliczenia trasy drogowej (odcinki proste i łuki pionowe /długości, spadki, styczne i
       strzałki/, łuki poziome /długości i inne parametry/, rzędne w wybranych punktach trasy /terenu,
       niwelety i różnica/),
     - wizualizacja niwelety trasy wraz ze zmianą skali,
     - zapis i odczyt projektu trasy,
- dla wszystkich obliczeń możliwość wydruku,
- dla krzywych do realizacji łuków poziomych obliczenia potrzebne do wyniesienie w teren tych krzywych
  (realizowane przy uwzględnieniu szerokości pasów ruchu, szerokości poszerzenia na łukach kołowych)
  czyli dla osi jezdni, lewej i prawej krawędzi, metodą współrzędnych prostokątnych, biegunowych lub od cięciw łuków kołowych o środku układu współrzędnych w początkach krzywych lub wierzchołku załamania trasy,
- pomoc, czyli tzw. help.

Dodatkowe informacje o programie: info@drogownictwo.prv.pl

 

 Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2006
Witryna istnieje od stycznia 1999 r.

Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, IE 4+

Webmaster road.pl
Copyright 1999 - 2005  by Krzysztof Błażejowski
zasady korzystania z witryny www.road.pl