Norma PN-EN 13043:2004


  

   

    

in English

in Deutsch

Espanol

en francais
   

Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych

 
Powiadamiacz

Jeśli chcesz powiadomić kogoś o tej witrynie wpisz jego adres email

 

  

Norma PN-EN 13043:2004 jest pierwszą z ważnych norm europejskich dla materiałów drogowych, jakie zostały wprowadzone do zbioru polskich norm. Jest to norma w języku polskim.

W wyniku przyjęcia przez Polskę wielu norm europejskich na materiały drogowe i metody badań, rozpoczęła się zmiana systemu, który przez ostatnie kilkadziesiąt lat był podstawą działalności naszego budownictwa drogowego. W dziedzinie kruszyw drogowych chodzi o wprowadzenie dwóch podstawowych norm:

PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (norma ukazała się w języku polskim w grudniu 2004 r.).

Normy europejskie na nowo definiują wiele pojęć, w sposób zupełnie odmienny od dotychczasowego. Ponadto, są to normy typu klasyfikacyjnego, gdzie dla każdej cechy materiału do wyboru dostępnych jest kilka kategorii wymagań.

Jeszcze do 2004 r. podział na kruszywa mineralne i sztuczne był zgodny z powszechnym rozumieniem tych materiałów. Od momentu wprowadzenia norm PN-EN większość dotychczasowych definicji i pojęć z dziedziny kruszyw została zmieniona.

Nowe normy europejskie zastąpiły następujące normy polskie (jako sprzeczne):

• PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka.
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
• PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych
• PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego.
• PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

Ważna uwaga – normy PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13242:2004 są normami zharmonizowanymi z Dyrektywą 89/106/EWG i w związku z tym  podlegają systemom oceny zgodności wyrobu i wszystkim procedurom zapewnienia jakości oraz oznakowaniu CE. W takich normach należy dokładnie przeczytać Załącznik ZA znajdujący się na końcu tekstu normy.

Podział kruszyw wg PN-EN 13043:2004 jest następujący:

naturalne kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce (wszystkie dotychczasowe kruszywa łamane, naturalne kruszone i niekruszone, piaski itd.)
 
sztuczne kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację (np. żużle, keramzyt),
  
z recyklingu kruszywo powstające w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.
 

W dawnym systemie funkcjonował podział na klasy i gatunki. Ponieważ norma PN-EN 13043:2004 jest normą klasyfikacyjną (czyli z zestawu cech kruszywa można wybrać odpowiednią kategorię wymagania), klasy i gatunki zostały zniesione.

Można ogólnie stwierdzić, że dawnym klasom odpowiadają obecnie wymagania fizyczne, a gatunkom – wymagania geometryczne.

DOKŁADNY OPIS TEJ NORMY ZNAJDUJE SIĘ W PORADNIKU "TECHNOLOGIA WARSTW ASFALTOWYCH" 2004.

Czy ta norma jest obowiązkowa? Odpowiedź tutaj.

 Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2006
Witryna istnieje od stycznia 1999 r.

Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, IE 4+

Webmaster road.pl
Copyright 1999 - 2005  by Krzysztof Błażejowski
zasady korzystania z witryny www.road.pl