Nowa norma nawierzchniowa


  

   

    

in English

in Deutsch

Espanol

en francais
   

Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych

 
Powiadamiacz

Jeśli chcesz powiadomić kogoś o tej witrynie wpisz jego adres email

 

 

NOWA NORMA

PN-S-96025:2000 
„Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”

 

3 lipca 2000 r. Polski Komitet Normalizacyjny ustanowił normę PN-S-96025. Stało się to po dość długim okresie oczekiwania przez środowisko drogowe w Polsce, jako że projekt normy został złożony w PKN wiele miesięcy wcześniej.

Norma ta zastępuje:

 • PN-S-96022:1974 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego”

 • PN-S-96027:1965 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z asfaltu piaskowego”

 • PN-S-96032:1964 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego”

 • PN-S-96020:1997 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu asfaltowego”

 • PN-S-96021:1997 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego”

Istotne zmiany w stosunku do norm zastępowanych:

 1. zrezygnowano z opisu metod projektowania składu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz z oznaczania nasiąkliwości próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych i z nawierzchni drogowych,

 2. rozszerzono zakres technologiczny o:
  - piasek otoczony asfaltem,
  - SMA,

 3. wprowadzono wymagania uwzględniające obciążenie nawierzchni ruchem drogowym oraz rozróżnienie mieszanek mineralno-asfaltowych wytworzonych i wbudowanych,

 4. sprecyzowano zasady wykonywania połączeń międzywarstwowych.

 

Norma zawiera 7 załączników normatywnych (A-G) i 1 załącznik informacyjny (H).

W normie znajdują się wymagania techniczne i badania dotyczące wytwarzania i wykonywania na gorąco mieszanek:

 • ·         betonu asfaltowego,

 • ·         mastyksu grysowego SMA,

 • ·         asfaltu lanego,

 • ·         asfaltu piaskowego,

 • ·         piasku otoczonego asfaltem.

 

Nowa norma porządkuje wymagania, które do tej pory były rozproszone w różnych dokumentach. Opisuje m.in. stosowanie destruktu asfaltowego, polimeroasfaltów oraz wprowadza różne wymagania wobec mieszanek w zależności od obciążenia ruchem (kategorii ruchu) występującego na drodze.

 

 

 

 

 Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2006
Witryna istnieje od stycznia 1999 r.

Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, IE 4+

Webmaster road.pl
Copyright 1999 - 2005  by Krzysztof Błażejowski
zasady korzystania z witryny www.road.pl