Skrzyzowania


  

   

    

in English

in Deutsch

Espanol

en francais
   

Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych

 
Powiadamiacz

Jeśli chcesz powiadomić kogoś o tej witrynie wpisz jego adres email

 

 

Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II
GDDP 2001

 

     

 

Na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie firma EKODROGA wydała „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych” opracowane przez zespół autorski z Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej w składzie: prof.zw.dr hab.inż. Marian Tracz, dr inż. Janusz Chodur, dr inż. Stanisław Gaca i współpracownicy. 

Wytyczne obejmują zasady projektowania wszystkich skrzyżowań drogowych zlokalizowanych w terenie zabudowanym i poza nim. Ich pełny zakres i zawartość merytoryczną ilustruje spis treści części I (skrzyżowania zwykłe i skanalizowane - 191 stron) i części II (ronda - 98 stron) podane poniżej. 
Część II zastępuje dotychczasową „Instrukcję projektowania małych rond” (GDDP, W-wa 1996).

Wytyczne te zalecane są do stosowania zarządzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 roku. 

 

Spis treści:

CZEŚĆ I  -  SPIS  TREŚCI
1.	PRZEDMIOT I ZAKRES WYTYCZNYCH 
2.	USTALENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA 
	2.1.	Podstawowe określenia 
	2.2.	Typy skrzyżowań 
	2.3.	Podstawowe elementy projektowania skrzyżowań 
	2.4.	Miarodajne natężenia ruchu 
	2.5.	Prędkość miarodajna 
	2.6.	Miarodajny pojazd 
	2.7.	Dane do projektowania 
	2.8.	Procedura projektowania skrzyżowań 
3.	OGÓLNE WYMAGANIA I ZASADY KSZTAŁTOWANIA SKRZYŻOWAŃ 
	3.1.	Bezpieczeństwo ruchu 
	3.2.	Przejezdność i sprawność ruchu na skrzyżowaniu 
	3.3.	Widoczność na skrzyżowaniach 
	3.4.	Uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne 
	3.5.	Wyznaczanie wlotów z pierwszeństwem przejazdu 
	3.6.	Odległości między skrzyżowaniami 
	3.7.	Skrzyżowania sąsiadujące 
	3.8.	Skrzyżowania wielowlotowe 
	3.9.	Zasady kształtowania sytuacyjnego i wysokościowego wlotów skrzyżowania 
	3.9.1.	Kształtowanie sytuacyjne 
	3.9.2.	Kształtowanie wysokościowe 
	3.10.	Kanalizacja ruchu 
	3.11.	Prowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów 
	3.12.	Lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej 
	3.13.	Oznakowanie skrzyżowań 
	3.14.	Oświetlenie skrzyżowań 
4.	UWARUNKOWANIA I KRYTERIA STOSOWANIA SKRZYŻOWAŃ 
	4.1.	Zakres stosowania poszczególnych typów skrzyżowań 
	4.2.	Uwarunkowania stosowania skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych 
	4.2.1.	Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane poza terenem zabudowy 
	4.2.2.	Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane na terenie zabudowy 
	4.2.3.	Stosowanie skrzyżowań o przesuniętych wlotach 
	4.3.	Uwarunkowania stosowania rond 
	4.3.1.	Ronda poza terenem zabudowy 
	4.3.2.	Ronda na terenie zabudowy 
	4.4.	Uwarunkowania stosowania skrzyżowań z wyspą centralną 
	4.5.	Uwarunkowania uspokajania ruchu na skrzyżowaniach i ich wlotach 
	4.6.	Kryterium natężenia ruchu w wyborze typu skrzyżowania 
5.	SZCZEGÓŁOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA SKRZYŻOWAŃ ZWYKŁYCH I SKANALIZOWANYCH 
	5.1.	Wloty i wyloty 
	5.1.1.	Pasy ruchu 
	5.1.2.	Pasy ruchu na wprost 
	5.1.3.	Pasy dla skrętu w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu 
	5.1.4.	Pasy dla skrętu w prawo z drogi z pierwszeństwem przejazdu 
	5.1.5.	Kształtowanie łuków dla relacji skrętnych 
	5.1.6.	Strefa wylotu w obrębie drogi z pierwszeństwem przejazdu 
	5.1.7.	Pasy ruchu na wlocie podporządkowanym 
	5.2.	Wyspy 
	5.2.1.	Podział i zadania wysp kanalizujących ruch 
	5.2.2.	Wyspy dzielące środkowe 
	5.2.3.	Wyspy trójkątne 
	5.3.	Projektowanie skrzyżowań o przesuniętych wlotach 
	5.4.	Projektowanie skrzyżowań z wyspą centralną 9
	5.5.	Przejazdy i jezdnie do zawracania 
	5.6.	Skrzyżowanie na prawe skręty 
	5.7.	Skrzyżowanie drogi dwujezdniowej z geometryczną redukcją prędkości
	5.8.	Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 
	5.8.1.	Stosowanie skrzyżowań z sygnalizacją 
	5.8.2.	Pasy ruchu 
	5.8.3.	Wyspy 
	5.8.4.	Linie zatrzymań 
	5.9.	Przejścia dla pieszych w poziomie jezdni 
	5.10.	Ścieżki rowerowe i przejazdy dla rowerzystów 
	5.11.	Przystanki autobusowe i tramwajowe 
	5.12.	Kształtowanie wysokościowe wlotów skrzyżowań 
6.	ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU NA SKRZYŻOWANIACH 
	6.1.	Typowe środki uspokojenia ruchu i ogólne warunki ich stosowania 
	6.2.	Kształtowanie elementów uspokojenia ruchu 
ZAŁĄCZNIKI 
	A.	Konstrukcja krzywej koszowej 
	B.	Szczegóły konstrukcji wysp w formie kropli 
	C.	Sprawdzanie przejezdności skrzyżowania 
LITERATURA 
	I.	Ustawy, rozporządzenia, normy 
	II.	Wytyczne, instrukcje, katalogi 
	III.	Podręczniki 
	IV.	Książki, materiały konferencyjne i wytyczne zagraniczne 
CZEŚĆ II  -  SPIS  TREŚCI 
1.	WPROWADZENIE 
2.	USTALENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA 
	2.1.	Podstawowe określenia 
	2.2.	Oznaczenia 
	2.3.	Typy rond i ogólne zasady ich stosowania 
	2.4.	Podstawowe elementy geometryczne mini rond, rond małych i średnich 
	2.5.	Dane do projektowania 
	2.6.	Prędkość przy dojeździe do ronda 
	2.7.	Pojazd miarodajny dla ronda 
3.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA ROND 
	3.1.	Bezpieczeństwo ruchu 
	3.2.	Przejezdność i sprawność rond 
	3.3.	Widoczność na rondzie 
	3.4.	Względy środowiskowe i ekonomiczne 
	3.5.	Przepustowość rond 
	3.6.	Warunki ruchu 
	3.7.	Oznakowanie rond 
	3.8.	Oświetlenie rond 
4.	PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA STOSOWANIA ROND 
	4.1.	Zalety ruchowe rond 
	4.2.	Zalecenia stosowania mini rond 
	4.3.	Zalecenia stosowania małych rond 
	4.4.	Zalecenia stosowania średnich rond 
	4.5.	Ograniczenia w stosowaniu rond 
	4.6.	Czynniki zagospodarowania i kształtowania otoczenia 
5.	SZCZEGÓŁOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW GEOMETRYCZNYCH ROND 
	5.1.	Mini ronda 
	5.1.1.	Średnica zewnętrzna, wyspa środkowa i jezdnia ronda 
	5.1.2.	Wloty na mini rondo, wyloty i wyspy dzielące 
	5.1.3.	Inne elementy projektowania mini ronda 
	5.2.	Małe ronda 
	5.2.1.	Średnica zewnętrzna i wyspa środkowa małego ronda 
	5.2.2.	Jezdnia na rondzie i przejezdny pierścień 
	5.2.3.	Wloty na rondo i wyloty z ronda 
	5.2.4.	Wyspy dzielące na wlotach/wylotach 
	5.2.5.	Inne uwarunkowania projektowania małego ronda 
	5.3.	Średnie ronda 
	5.3.1.	Średnica zewnętrzna, wyspa środkowa i jezdnia na rondzie 
	5.3.2.	Wloty na rondo i wyloty z ronda średniego 
	5.3.3.	Wyspy dzielące na wlotach/wylotach 
	5.4.	Zagospodarowanie wyspy i otoczenia ronda 
6.	UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE ROND 
	6.1.	Uwarunkowania rozwiązania wysokościowego 
	6.2.	Pochylenia podłużne wlotów ronda 
	6.3.	Pochylenie poprzeczne jezdni ronda 
7.	RUCH PIESZYCH, ROWERZYSTÓW ORAZ PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 
	7.1.	Ruch pieszych 
	7.2.	Ruch rowerzystów 
	7.3.	Przystanki autobusowe 
ZAŁĄCZNIK 
	D.	Ilustracja fotograficzna 
LITERATURA 
	I.	Ustawy, rozporządzenia, normy 
	II.	Wytyczne, instrukcje, katalogi 
	III.	Podręczniki 
	IV.	Książki, materiały konferencyjne i wytyczne zagraniczne

 

Kontakt do firmy EKODROGA:

e-mail: ekodroga@inetia.pl

 

 Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2006
Witryna istnieje od stycznia 1999 r.

Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, IE 4+

Webmaster road.pl
Copyright 1999 - 2005  by Krzysztof Błażejowski
zasady korzystania z witryny www.road.pl