Zasady pisania CV


  

   

    

in English

in Deutsch

Espanol

en francais
   

Ustaw jako startową
Dodaj do ulubionych

 
Powiadamiacz

Jeśli chcesz powiadomić kogoś o tej witrynie wpisz jego adres email

 

                                   

                               

Zasady ogólne:

- Nie ma jednego, jedynie słusznego wzoru CV, choć istnieją ustalone zasady, jak ono ma wyglądać.

- Choć nie ma jedynie słusznego wzoru CV, to i tak nie pisze się już życiorysów typu: "Nazywam się Jan Kowalski, urodziłem się ..."

- CV powinno mieć odpowiednio elegancką formę - biały, gładki papier, pismo komputerowe, format A4.   Czcionka powinna być czytelna a układ tekstu przejrzysty.

- W CV nie należy pisać zbyt dużo "prozy" - informacje powinny być zwięzłe i ujmować najważniejsze   dane.

- Objętość CV nie powinna przekraczać maksimum 2 stron A4, choć są zwolennicy teorii, że "dobre CV" mieści się na 1 stronie A4.

- CV nie może zawierać błędów ortograficznych i stylistycznych, a także literówek.

- Wszystkie informacje w CV muszą być prawdziwe (zwykle są omawiane podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

         

Układ CV

- Dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, data urodzenia)

- Wykształcenie, ukończone szkolenia (te informacje wpisuje się w odwrotnej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, które ukończono ostatnio). Trzeba podać nazwę szkoły (uczelni), wydział i kierunek.

- Doświadczenie zawodowe, ewentualnie inne doświadczenia, o ile mają związek z pracą, o którą się ubiegasz  (te informacje także wpisuje się w odwrotnej kolejności chronologicznej - zaczynając od ostatniego miejsca pracy). Należy podać nazwę firmy, stanowisko, zakres obowiązków (skrótowo). 
Jeśli CV pisze absolwent szkoły, nie posiadający żadnego doświadczenia zawodowego, powinien wpisać informację o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Warto także napisać o działalności w organizacjach (np. harcerskie, studenckie) co podkreśli umiejętności kandydata w pracy zespołowej, zaangażowaniu itp.

- Informacje o znajomości języków obcych (stopień znajomości w mowie i piśmie) i obsłudze komputera, zainteresowania.

Układ CV może (powinien) być modyfikowany w zależności od stanowiska, na jakie wysyłamy aplikację i od naszych kwalifikacji (wykształcenia i doświadczenia zawodowego). 
Np. w przypadku, gdy staramy się o stanowisko agenta handlowego, dla którego posiadamy odpowiednie doświadczenie zawodowe (weźmy - handlowiec z sukcesami), ale nie mamy odpowiedniego wykształcenia (bo mamy - zbrojarz-betoniarz) to dobrym pomysłem będzie pokazanie w CV naszego doświadczenia zawodowego PRZED ujawnieniem wykształcenia. 

Pod CV należy dopisać deklarację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

                                

Wzory CV (formularze) w różnych językach, zgodne z projektem CV europejskiego znajdują się w module DOWNLOAD.

                                

                                 

 Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2006
Witryna istnieje od stycznia 1999 r.

Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, IE 4+

Webmaster road.pl
Copyright 1999 - 2005  by Krzysztof Błażejowski
zasady korzystania z witryny www.road.pl